ข้าพเจ้านางสาวมณีรัตน์ พลอยเพ็ชร์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน (MS03) ได้รับมอบหมายให้ศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ แล้วจัดทำวิดีโอการทำผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชน ให้สามารถสร้างรายได้ภายในชุมขน โดยได้ทำงานร่วมกับ นางสาวณภัทร สิงหศิริ ประเภทนักศึกษา ภายใต้ชื่อกลุ่ม RePlasticLife

จากการปรึกษากันภายในกลุ่มได้ตัดสินใจทำการนำเอาถุงพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นถังพลาสติกมินิ เพื่อนำมาใช้เก็บสิ่งของ หรือแล้วแต่จุดประสงค์ของแต่ละบุคคล เนื่องจากถุงพลาสติกเป็นวัสดุที่สามารถใช้ซ้ำได้แต่เมื่อขาดแล้วไม่สามารถใช้ซ้ำได้อีก และย่อยสลายได้ยาก แต่ยังคงมีคุณสมบัติที่ดีคือมีความเหนียวและความยืดหยุ่น สามารถนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ง่าย และเมื่อซ้อนหลายชั้นจะช่วยเพิ่มความแข็งแรง เป็นการเพิ่มระยะเวลาการใช้งานของถุงพลาสติกแต่ละชิ้น

 

วัสดุที่ใช้  – ถุงพลาสติก

อุปกรณ์ – กรรไกร, เข็มกับด้าย, ที่เย็บกระดาษ
วิธีทำ
นำถุงพลาสติกมาพับเป็นทบ แล้วตัดหูหิ้ว ตัดท้ายออก
 
ตัดถุงพลาสติดให้เป็นท่อนๆ กว้างตามที่ต้องการ หากต้องการให้ยาว สามารถต่อได้
นำมาถักเป็นเปีย โดยถักไว้หลายๆเส้น
นำเปียจากถุงพลาสติกมาขดเป็นรูปทรงตามต้องการเพื่อทำเป็นฐาน โดยใช้ด้ายเย็บให้แน่น
เมื่อได้ฐานแล้ว ก็ใช้เปียเย็บขึ้นมาเพื่อเป็นตัวถัง ความสูงตามต้องการ
ซึ่งวิธีการทำสามารถรับชมได้ตามคลิปวิดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู