1. ข้าพเจ้านางสาวพิมพกานต์ สุขสำราญ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนสิงหาคมนี้ทางกลุ่มMs03ได้มีการจัดทำสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์นั้น และกลุ่มเราได้เลือกสิ่งประดิษฐ์ที่ชื่อว่าสร้างสมาธิมา

(ภาพตัวอย่างจากอินเตอร์เน็ต)

เป็นการนำเศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นclay โดยอุปกรณ์และวิธีการทำมีดังนี้

อุปกรณ์

1.กระดาษ 2.กระดาษแข็ง 3.น้ำ 4.กาว 5.สีโปสเตอร์ 6.กระดานไม้ 7.ถ้วยสำหรับผสม

วิธีการทำ

1.ฉีดกระดาษาเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นให้นำกระดาษมาแช่น้ำทิ้งไว้ 30น.

2.กรองน้ำออกจากกระดาษ

3.ผสมกาวกับน้ำ1:1 เทกาวลงไปในภาชนะที่มีกระดาษอยู่และคนให้เข้ากัน

4.แบ่งกระดาษที่ผสมกาวออกเป็นส่วนๆ แล้วผสมสีตามใจชอบ

5.วาดภาพตามใจชอบ

สรุป ในการทำสิ่งประดิษฐ์ครั้งนี้ สามารถสร้างสมาธิให้แก่ผู้ทำได้และสามารถลดปัญหาขยะจากกระดาษได้จริงๆ อีกทั้งยังสามารถสร้างกำไรได้อีกด้วย

Tags:

อื่นๆ

เมนู