รีไซเคิลขยะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (MS03)

ข้าพเจ้านาย สิริวัฒน์  ศิริสิงห์ ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาชน

หลักสูตร : การบริหารการจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งของหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ภายในบ้านสามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือรีไซเคิลให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน วันนี้กลุ่มของผมมีไอเดียที่จะทำอยู่ 2 อย่างคือ 1. เสื้อกันฝนจากถุงดำ 2.ทำชั้นวางรองเท้าจากลังกระดาษ   วิธีการและขั้นตอนมีดังต่อไปนี้

1.การทำเสื้อกันฝนจากถุงดำ อุปกรณ์ที่ใช้ ถุงดำ กรรไกรหรือคัตเตอร์ เทปใสเรืองแสง วิธีการทำ 1.มาร์คส่วนหัวใช้มุมของถุงดำด้านใดก็ได้ 2.มาร์คช่องสำหรับแขนให้พอดีกับตัวทั้ง 2 ด้านของถุงดำ 3.ตัดตามรอยที่มาร์คไว้

2.การทำชั้นวางรองเท้าจากลังกระดาษ อุปกรณ์ที่ใช้ ลังกระดาษเปล่า เทปกาว กรรไกร สีสเปรย์ วิธีการทำ 1.นำลังกระดาษเปล่า 2 ลัง มาต่อติดกัน 2.ติดเทปกาวเพื่อให้ลังทั้งสองติดกันทำให้ลังมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น

สรุป การทำเสื้อกันฝนจากถุงดำก็สามารถทำได้และนำไปใช้ได้จริงและการทำชั้นวางรองเท้าจากลังกระดาษก็ทำได้เช่นเดียวกัน หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ผู้อ่านทุก ๆท่านนะครับ

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู