ข้าพเจ้านางสาวณภัทร สิงหศิริ ประเภทนักศึกษา หลักสูตรคือ MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายให้ทำการแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่อมนม

โดยได้ทำการแบ่งทีมงานเพื่อรับผิดชอบแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระป๋องน้ำโดยสิ่งที่ได้จากการปะดิษฐ์คือการนำเอามาแปรรูป โดยการนำสิ่งของเหล่านี้มาทำเป็นการลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายได้ยาก และเป็นโทษกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวให้เกิดประโยชน์ รวมถึงกล่องนมก็เป็นขยะอีกหนึ่งประเภทที่มีการย่อยสลายได้ยาก ทำให้ต้องมีการจัดการเพื่อทำการลดปริมาณให้ลดลง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และยังสามารถนำไปสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย

โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูป ได้แก่ 1.กระเป๋าจากกล่องนม 2.กระเป๋าจากกระป๋องเครื่องดื่ม 3.กล่องใส่ทิชชู่จากกล่องนม 4.กล่องดินสอจากกระป๋อง 5.ตะกร้าจากกล่องนม

https://www.youtube.com/watch?v=m-g1DOnXJcM

 

อื่นๆ

เมนู