การบริหารจัดการขยะและสามารถคัดแยกขยะแห้งและนำขยะเปียกทำปุ๋ยหมัก (MS03)

ข้าพเจ้านาย สิริวัฒน์  ศิริสิงห์ ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาชน

หลักสูตร : การบริหารการจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 15 ช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่สำรวจและสอบถามผู้นำชุมชนถึงวิธีการคัดแยกขยะแห้งและการทำปุ๋ยหมักภายในชุมชนว่ามีการทำหรือไม่ ซึ่งผู้นำชุมชน นายรัฐปัตย์ ศิริเมฆาหรือชื่อเล่นว่าลุงแก้ว ได้อธิบายไว้ดังนี้

ชุมชน บ.ข.ส. เคยได้รับจัดอบรมการคัดแยกขยะและการทำปุ๋ยหมัก ลุงแก้วก็ได้อธิบายถึงวิธีการทำว่า เจาะให้มีรูหรือช่องด้านล่าง และมีฝาปิดด้านบน ดังรูป หลังจากนั้นก็นำเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือน เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เปลือกไข่ เป็นต้น นำมาทิ้งลงในถังแล้วก็หมักเอาไว้โดยการมีใช้สารตัวเร่ง EM (Effective Microorganisms)เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพในการหมัก การย่อยสลาย ทำให้เกิดสารอาหารเป็นปุ๋ยซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้ ส่วนการคัดแยกขยะแห้งก็จะเป็นลักษณะทิ้งลงถังที่เทศบาลวางไว้ตามจุดหรือเก็บใส่ถุงไว้นำไปขายเองแล้วแต่ความสะดวกของครัวเรือนนั้น ๆ

สุดท้ายได้สอบถามลุงแก้วเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าขยะ แก่เลยเล่าให้ฟังว่าเคยทำเป็นผ้าป่าขยะเป็นรวมกันทั้ง 18 ชุมชน ที่โดมเทศบาล รายได้ทั้งหมดก็มอบให้กับสาธารณสุข สรุปชุมชน บ.ข.ส มีการคัดแยกขยะแห้งและมีการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู