หาแหล่งกระป๋องต่างๆ เพื่อทำผลิตภัณฑ์

เนื่องจากในชุมชนมีจำนวนขยะที่เพิ่มขึ้น การจัดการขยะยังมีทางเลือกเพื่อเพิ่มรายได้ นั่นคือการคัดแยกขยะเพื่อจำหน่าย โดยเฉพาะกระป๋องน้ำอัดลมและเครื่องดื่มต่างๆไปจำหน่ายเป็นจำนวนมาก  ซึ่งกระป๋องเหล่านี้สามารถนำมาทำเป็นตระกร้าเพื่อใช้บรรจุสิ่งของ และนำไปจำหน่ายเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ

ตัดกระป๋อง กระดาษ ริปบอน เตรียมขึ่นรูป

คัดและตัดกระป๋องเครื่องดื่ม เตรียมนำไปทำความสะอาด

ทำความสะอาดกระป๋อง

วัตถุประสงค์ในการทำตระกร้า    เพื่อลดปริมาณขยะ และเพิ่มมูลค่าขยะในชุมชนปัญหา การทำตระกร้าจากกระป๋องนั้น มีขั้นตอนในการทำไม่มาก แต่ต้องมีความละเอียดทุกขั้นตอน  เช่น การเจาะกระดาษและเจาะกระป๋อง ซึ่งจุดนี้เป็นตัวกำหนดความสวยงามและความแข็งแรงระหว่างรอยต่อ และกระป๋องที่นำมาทำต้องมีการคัดลาย และนำมาตัดเพื่อทำความสะอาด ซึ่งการตัดกระป๋องต้องระมัดระวังอย่างมากเนื่องจากอาจบาดมือได้

ระยะเวลาการทำ   ตระกร้าจากกระป๋อง 1 ใบ ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน เริ่มจากการร่างแบบ โดยในทีมได้สร้าง 3 แบบนี้

กระบวนการและขั้นตอนการทำ การสร้างแบบ   เป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นการนำชิ้นส่วนประกอบซึ่งต้องทำให้แข็งแรง  ละเอียด ปลอดภัย สวยงาม   ซึ่งมีการตอนการทำดังนี้

1.นำกระป๋องมาตัดส่วนฝาด้านบนและด้านล่าง โดยใช้กรรไกรตัดกระป๋อง  ผ่าออกแล้วมือกางแผ่นกระป๋องให้เป็นรูปยาวสี่เหลี่ยมผืนผ้า

2.นำไปล้างทำความสะอาดและผึ่งให้แห้งสนิท

3.นำมาตัดตามพิมหรือแบบที่เราสร้างไว้แล้ว

4.เจาะรูตามแบบที่เราต้องการ จากนั้นจึงนำมาร้อยเข้ากับริปบอนที่เราเตรียมไว้

5.ร้อยเข้าจนได้ตามแบบที่ต้องการ แล้วนำมาใส่ตามโครงที่เราเตรียมไว้

6.ใช้ริปบอนเก็บขอบให้ละเอียดที่สุด และเก็บความเรียบร้อยทุกส่วน

ความสำเร็จที่ใส่ใจเพื่อผลิตภัณฑ์จากกระป๋องเครื่องดื่ม

ภารกิจ2 ลงพื้นที่สำรวจผู้ยากไร้ในชุมชนเมือง

ตั้งแต่วันที่ 23เดือนตุลาคม ถึงวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2564   มีคำสั่งลงพื้นที่สำรวจผู้ยากไร้ 13 ชุมชน พื้นที่ที่สำรวจมีดังนี้ ชุมชนบุลำดวลใต้ บุลำดวลเหนือ โคกกลาง  ประปาเก่า หน้าสถานี หลังสถานี หลังศาล ต้นสัก  สะพานยาว หลักเมือง วัดอิสาน ฝั่งละลม ตลาดสด

ผู้ลงพื้นที่มีทั้งสิ้น 6 คน  ข้อมูลที่ต้องสำรวจนั้น เป็นข้อมูลพื้นฐานจาก จปฐ   ซึ่ง ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ มาสำรวจเพิ่มเติมเพื่ออัฟเดทให้ข้อมูลผู้ยากไร้เป็นปัจจุบัน  โดยสำรวจ ตามรายชื่อที่มีมาให้   รหัสทะเบียนบ้าน อาชีพ  สวัสดิการที่ได้จากภาครัฐ  บางคนเสียชีวิตไปแล้ว  บางคนมีชื่อแต่ไม่มีตัวตน บางคนมีบ้านช่องใหญ่โตแต่ขอรับบัตรคนจน บางคนจนแทบตายแต่ไม่มีสวัสดิการอะไรเลย  การลงพื้นที่นั้นจำเป็นต้องประสานงานกับผู้นำชุมชน  ต้องชี้แจงโครงการ ทำอะไร เพื่ออะไร มาจากไหน   หลังจากนั้นผู้นำจะเป็นผู้นำพาไปตามชื่อที่มี

ในการสำรวจนั้น ด้วยเวลาที่เร่งด่วนประจวบกับงานทำผลิตภัณฑ์จากกระป๋องเข้ามาพร้อมกัน ผู้ปฎิบัติงานจะแบ่งเวลาเพื่อให้ทำงานทั้งสองอย่างได้ ซึ่งผลทีออกมาค่อนข้างดี คือสามารถแบ่งเวลาเป็น จัดการงานและแก้ปัญหาได้ในเวลาที่งานเร่งด่วน ฝึกให้รู้รักษาเวลา รอบคอบ มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อาจมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ทุกคนก้หันหน้าเข้าหากัน ปรึกษากัน   จนงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ภารกิจ 3 ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยว การเกษตร อาหาร ในชุมชน

Tags:

อื่นๆ

เมนู