เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนที่ทีมงานร่วมระดมสมองเพื่อนำโปรเจคงานเข้าร่วมการแข่งขัน HACKATON 2021    จึงนำปัญหาและความต้องการของชุมชนมาต่อยอดเพื่อให้ชุมชนมีรายได้และเป็นรายได้ที่ยั่งยืน    โดยการนำหลัก 3 R มาใช้

 

 

 

 

 

 

ผู้ปฎิบัติงานได้เข้าร่วมการแข่งขัน Hackaton 2021 โดยการต่อยอดการจัดการขยะซึ่งเป็นการปฎิบัติงานในพื้นที่ ใช้ชื่อทีมคือ    BRU MS03 HACKER    ในโครงการ โมเดลเติมรักษ์  การจัดการร้านค้า ทำในรูปแบบสหกรณ์ มีสมาชิก ร่วมหุ้น ปันผล   ร้านเติมรักษ์โมเดล จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และบริการเติมสบู่เหลว น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน แชมพู ครีมนวด ฯลฯ  โดยให้มีการนำขวดที่ใช้แล้วบรรจุมาเติมเองซึ่งราคาลดลงอย่างมาก  และมีการวางแผนการบริหารจัดการร้านนำร่องให้มีความรู้เพื่อถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นได้ต่อไป    โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกียวข้องมีส่วนร่วม เริ่มจาก

1.ชุมชนรวบรวมสมาชิก ร่วมหุ้น  เพื่อเป็นทุนเปิดร้าน    จดทะเบียนในรูปแบบสหกรณ์

2.คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม เป็นผู้ผลิตเครื่องเติมรักษ์

3.ขยายตลาดตู้เติมรักษ์เริ่มจากที่ร้าน  และเป้าหมายคือหอพัก อาพาทเมนต์ต่างๆ

4.ขยายสมาชิก โดยให้คนนอกชุมชนเข้ามาเป็นสมาชิกและร่วมหุ้นได้

ทีม BRU MS03 HACKER  ได้เข้ารอบ 10 ทีมและเข้าร่วมแข่งขันรอบ 39 ทีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แต่ไม่ติด 1 ใน 5 ทีม   ถึงแม้โครงการจะไม่เข้าสู่รอบสุดท้าย แต่ก้ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ร่วมกับ 10 ทีมระดับภาคเข้าแข่งขันทั้งหมด 39 ทีมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( แบบ on line )

ความเป็นไปได้และยั่งยืนด้วยระบบสหกรณ์ยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ    ทีมตำบลในเมืองจะดำเนินการต่อไปจนจบโครงการ  ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนร่วมทีมทุกคน

 

 

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู