ข้าพเจ้านางสาวเจนจิรา พรมหงษ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ได้รับมอบหมายงานจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ในการทำผลิตภัณฑ์จากกระป๋อง แปรรูปเป็นตะกร้า สิ่งที่ข้าพเจ้าได้จากการงานในครั้งคือ การได้เห็นความร่วมมือความสามัคคีกันภายในกลุ่มการเสียสละและการเป็นจิตอาสาของแต่ละคน ถึงแม้จะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่พวกเราก็ผ่านมันมาได้ด้วยการพูดคุยกันภายในกลุ่ม นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นการทำตะกร้าซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เคยได้ทำมาก่อนต้องขอบคุณคณะอาจารย์ทั้งสองท่านที่คอยให้คำแนะนำต่างๆ ขอบคุณเพื่อนร่วมโครงการทุกคนที่คอยช่วยเหลือข้าพเจ้า

     

หน้าที่หลักในการทำงานของข้าพเจ้าคือ การทำบัญชีให้กับคนในกลุ่ม และการเรียนรู้การทำตะกร้าได้แก่ การตัดกระดาษ การตัดกระป๋อง ทากาว เจาะรู รอยริบบอน ซึ่งในกลุ่มทุกคนต่างเรียนรู้และทำทุกอย่างเพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้สู่ชุมชน

ปัญหาที่พบจากการทำตะกร้าคือ การวัดขนาดและการออกแบบถึงแม้จะวัดขนาดออกมาแล้วขนาดเท่ากันแต่พอตัดออกมาแล้วทำให้ขนาดที่วัดไว้ตัดออกมาเป็นขนาดที่ไม่เท่ากัน หลังจากตัดก็มาถึงขั้นตอนการติดกระป๋องและผ้าใบเข้ากับกระดาษชาร์จเกิดปัญหากระป๋องกับผ้าใบไม่เท่ากัน และการวัดขนาดเจาะรูไม่เท่ากันทำให้การเจาะรูบ้างรุสูงต่ำไม่เท่ากัน ส่วนการร้อยลวดเก็บไม่เรียบร้อยอาจจะทำให้เกิดการบาดมือและร้อยไม่แน่นพออาจทำให้เวลาใส่ของของจะตกหรือตะกร้าเสียรูปทรง

การแก้ปัญหาคือ เมื่อตัดกระดาษออกมาแล้วนำมาวัดกันดูอีกทีหากไม่เท่ากันก็สามารถตัดแต่งได้ การติดกระป๋องและผ้าใบเราจะติดพร้อมกันแล้วค่อยตัดพร้อมกัน เนื่องจากเราวัดขนาดรูห่างกันแค่เซนเดียวในครั้งนี้เราจึงวัดระห่างกันมากขึ้น ในการร้อยลวดเราจะใช้คีมในการดึงทำให้ลวดแน่นและแข็งแรงขึ้น ระยะเวลาในการทำตะกร้าใช้เวลา1-2 วันต่อ1 ตะกร้า ปัญหาจากการทำ ลวดมีความแข็งทำให้เจ็บมือเพราะต้องใช้แรงในการดึง ผลลัพธ์จากการทำตะกร้า ความพยายาม ความอดทน และเพิ่มทักษะในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เห็นถึงความตั้งใจและความสามัคคีของคนภายในกลุ่ม

โมเดลต้นแบบ

https://www.youtube.com/watch?v=cLPAC24sRcU

 

อื่นๆ

เมนู