ข้าพเจ้านางสาวจิราวรรณ นนท์ตานอก ประเภทนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนตุลาคม ทางอาจารย์ได้ให้ขอบเขตในการทำงานในหัวข้อ การแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่อมนม และได้เป็นสมาชิกใหม่ของ MS03 ทางกลุ่ม1 และได้นัดอธิบายรายละเอียดงานและวางแผนการทำงาน

การแปรรูปจากขยะถือว่าเป็นอีกอย่างที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนและเป็นการลดการใช้ทรัพยากรประเภทกระป๋อง กล่องนม สามารถนำของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้  ซึ่งทางเราได้เลือกสิ่งประดิษฐ์มา6ชิ้นและแบ่งหน้าที่กันเพื่อทำสิ่งประดิษฐ์

   

ดังนั้นการนำ  กระป๋อง กล่องนม มารีไซเคิ้ลไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะหรือสิ้นเปลืองทำให้เกิดประโยชน์โดยการนำมาแปรสภาพเพื่อให้วัสดุน่าใช้และทำประโยชน์นำกลับมาใช้ได้อีก  ส่วนกระเป๋าสานจากกล่องนม ทางกลุ่มที่ 1 ได้ไปศึกษาจากป้าแต๋ว ซึ่งเป็นผู้ที่ชำนาญในการทำ จึงสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี และสิ่งประดิษฐ์ที่เลือกทำ6ชิ้น คือ 1.การประดิษฐ์ตระกร้าใส่ของจากกระป๋อง 2.การประดิษฐ์กระถางใส่ต้นไม้แบบห้อยจากกระป๋อง 3.การะประดิษฐ์โมเดลรถ 4.ประดิษฐ์กระเป๋าจากกล่องนม 5.เชิงเทียน 6.พวงกุญแจสเก็ตบอร์ด  เพื่อเป็นการสร้างสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้จากกระป๋องนำมาใช้ประโยชน์ให้กลับมามีมูลค่าอีกครั้ง และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

   

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู