MS03 บทความประจำเดือนตุลาคม เรื่อง การแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่องนม

 

 

 

 

กระผม นายกฤษณพงศ์ กันจันทร์วงค์ ผู้ปฏิบัติงานตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นสมาชิกกลุ่มที่3 ได้นัดหมายกับสมาชิกในกลุ่มจัดทำสิ่งประดิษฐ์จากกล่องนมและกระป๋องเครื่องดื่ม

กระป๋องอะลูมิเนียม หลายคนไม่รู้ว่าอะลูมิเนียมมีดีมากกว่าแค่น้ำหนักเบา แต่ยังจัดว่าเป็นตัวแทนของบรรจุภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนช่วยเรื่องการลดปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน เพราะสามารถส่งกลับไปรีไซเคิลได้แบบ 100% เพียงแค่แยกกระป๋องออกจากขยะอื่น ๆ ให้เรียบร้อยเท่านั้นเอง

กล่องนมที่นำมาทำสิ่งประดิษฐ์เป็นกล่องประเภทกล่องยู เอช ที (UHT)  ซึ่งได้นำมารีไซเคิล (Recycle) แปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ จึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการลดขยะและลดมลพิษอีกทั้งแผ่นชิปบอร์ดที่ได้จากการรีไซเคิลกล่อง UHT ยังมีความแข็งแรงและทนทาน สามารถกันน้ำ และกันปลวกได้อีกด้วย

สิ่งประดิษฐ์ที่กลุ่มของกระผมได้จัดทำขึ้นมี 5 ชิ้น 1.กระเป๋าจากกล่องนม 2.กระเป๋าจากกระป๋องเครื่องดื่ม 3.กล่องใส่ทิชชู่จากกล่องนม 4.กล่องดินสอจากกระป๋อง 5.ตะกร้าจากกล่องนม

สรุป การที่เราได้นำขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากจะช่วยจะช่วยลดขยะแล้วยังเป็ยการช่วยเพิ่มมูลค่าของขยะให้สามารถนำไปจำหน่าย หรือใช้งานในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู