1. ข้าพเจ้านางสาวพิมพกานต์ สุขสำราญ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คณะ Ms03 ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันโควิด-19ในพื้นที่ตำบลในเมือง โดยการไปให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 และสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนว่าช่วงโควิดเป็นอย่างไรบ้าง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำสบู่เหลวเพื่อไว้ล้างมือและไว้สร้างอาชีพสำหรับบางคนที่ต้องการหารายได้

ทางคณะMs03 ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่

อุปกรณ์ในการทำสบู่เหลว

1. หัวเชื้อสบู่เหลว (แบบใส,แบบมุก) 1กก.

2. หัวเชื้อ N 8000 1กก.

3. ผงฟอง (ละลายน้ำก่อน) 1ขีด

4. ผงข้น (ละลายน้ำก่อน) 4ขีด

5. กันบูด (ขวด 15cc) 1ขวด

6. น้ำหอม (ขวด 30cc) 1ขวด

7. สี (ละลายน้ำก่อน) 1ห่อ

8. น้ำ 8กก.

9. K.D. (100กรัม) 1ขวด

วิธีการทำ

1. ให้นำผงฟองแช่น้ำ 1 ถ้วยไว้ก่อนจนละลายเป็นน้ำใส ๆ

2. ให้นำผงข้นแช่น้ำหรือใส่ขวดเขย่าจะทำให้ละสายเร็วขึ้นจนเป็นน้ำใส ๆ เหมือนกัน

3. จากน้ำนำหัวเชื้อข้อ 1 + 2 และผงฟอง (ที่ละลายไว้แล้ว) เทรวมผสมกันและใช้ไม้พายกวนไปทางเดียวกัน 20 นาที

4. หลังจากนั้นค่อย ๆ ใส่น้ำทีละ 1-2 ก. กใส่ไปกวนไปเรื่อย ๆ จนครบน้ำที่กำหนดไว้ตามสูตร (ห้ามลดน้ำโดยเด็กขาด)

5. เมื่อใส่น้ำครบแล้วให้ใส่ KD และผงข้น (ที่ละลายไว้แล้ว) และคนให้เข้ากันอีก 10 นาที

6. เติมสีกลิ่นและกันบูด (สีให้ละลายน้ำก่อน) เป็นอันเสร็จขั้นตอน

7. ทิ้งไว้ 1 คืนเพื่อให้ฟองยุบจะให้เนื้อสบู่สวยงามจากนั้นจึงนำมาบรรจุขวดและใช้งานได้เลย

สรุป การดำเนินงานในครั้งนี้ ได้มีการให้ความความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 และได้สอนวิธีการทำสบู่เหลวเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู