หลักสูตร การบริหารจัดการขยะ และการเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางจณิสตา นุชสาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ และทีมงาน ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

   

จากสถานการณ์ปัจจุบันโรคระบาด COVID-19 นั้น ได้มีการระบาดขึ้นมาเป็นระลอกที่ 3 แล้ว ซึ่งระลอกนี้ มีความรุนแรงมากที่สุด ติดต่อง่ายที่สุด และมีผู้ติดเชื้อต่อวันมากที่สุด ทำให้ล่าสุดรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ปิดสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่าง ๆ และขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ

   

เนื่องด้วยการระบาดรอบนี้รุนแรง ประชาชนพากันหยุดอยู่บ้านเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ จึงทำให้ขยะภายในครัวเรือนนั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่เข้าไปให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการจัดการขยะที่คาดว่าอาจจะปนเปื้อน และอาจจะแพร่เชื้อโรคได้ เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ทิชชู่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งต่าง ๆ ให้ทำการคัดแยกใส่ถุงขยะสีดำ ติดป้ายว่าขยะติดเชื้อและปิดปากถุงให้แน่นหนาก่อนทิ้ง ซึ่งช่วยให้ลดอัตราการแพร่เชื้อลงได้ และทางหลักสูตรได้นำอาหารไปมอบให้กับชุมชน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในสถานการณ์ในตอนนี้อีกด้วย อีกทั้งประชาชนในชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน ในการดูแลให้ทิ้งขยะต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

อื่นๆ

เมนู