การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันโควิดบนพื้นที่ตำบลในเมือง MS03

ข้าพเจ้านาย สิริวัฒน์  ศิริสิงห์ ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาชน

หลักสูตร : การบริหารการจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับมาตรการภาครัฐในการควบคุมโรค และการจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ร่วมถึงการใส่หน้ากากเวลาออกไปข้างนอกบ้าน มั่นล้างมือด้วยเจลบ่อย ๆ ซึ่งการป้องกันตัวเองถือเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งต่อตนเองและผู้อื่น แต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือเรื่องของรายได้ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง ต่อคนในชุมชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ทำให้บางร้านงดให้บริการชั่วคราว

ดังนั้นทางอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจึงได้นัดประชุมผู้ปฏิบัติงานมาระดมความคิดว่ากิจกรรมที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาและป้องกันโควิดบนพื้นที่ตำบลในเมืองว่ามีกิจกรรมใดบ้าง  ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง คุ้มค่าคุ้มเวลาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งได้ข้อสรุปมาก็คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำสบู่เหลวใส่ขวดซึ่งทำง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง ส่วนผู้ร่วมกิจกรรมก็จะเป็นผู้นำชุมชนของแต่ละชุมชน

สรุป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้นำแต่ละชุมชนก็สนใจในกิจกรรมที่ทางผู้ปฏิบัติงาน ได้อธิบายขั้นตอนวิธีการทำและขั้นตอนการสาธิตการทำสบู่เหลวใส่ขวด ซึ่งภายในกิจกรรมผู้นำชุมชนก็มีส่วนร่วมในการทำสบู่เหลวร่วมกับผู้ปฏิบัติงานจนเสร็จสิ้น และสุดท้ายได้มอบสบู่เหลวที่บรรจุลงขวดเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมนำกลับไปใช้ที่บ้านกับครอบครัวต่อไป

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู