กระผม นายศาศวัต ลดขุนทด ผู้ปฏิบัติงานตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรีรัมย์ ประเภทประชาชน ได้จัดทำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน

โดยกลุ่มของผมได้เลือกทำเป็นลิ้นชักเก็บของจากลังกระดาษ เหตุผลที่เลือกทำลิ้นชักเก็บของเพราะว่า สามารถนำมาใช้เก็บของใช้ส่วนตัวได้ และยังสามารถเพิ่มพื่นที่ในบ้านได้

โดยวัสดุที่ใช้มีดังนี้

1.ลังกระดาษที  2.กรรไกรหรือมีดคัตเตอร์ 3.ไม้บรรทัด 4.กาวร้อน 5.เทปใส 6.กระดาษสี 

ขั้นตอนการทำ 

1.นำลังกระดาษมาติดเทปใสเพื่อให้เป็นรูปทรงและมีความแข็งแรง

2.ตัดขอบด้าบบนของมาทำเป็นชั้นวางของภายใน

3.ตกแต่งให้สวยงาม

       

 

 

อื่นๆ

เมนู