ข้าพเจ้านางสาวธิดารัตน์ พัชนี ผู้ปฏิบัติงานตำบลในเมือง ได้รับหมอบหมายให้รับผิดชอบการเก็บข้อมูลในชุมชนจำนวน 6 ชุมชนร่วมกับสมาชิกในทีมอีก 5 คน ซึ่งชุมชนที่รับผิดชอบได้แก่ ชุมเห็ด วัดอิสาน หลักเมือง ตลาดสด สะพานยาว และฝั่งละลม ทีมของเราได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชน โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบฟอร์ม 01 02 05 และ 06 รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายทั้ง16เป้าหมาย ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจชุมชน เราได้เห็นการใช้ชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงสภาพการเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ว่ามีการดำเนินชีวิตอย่างไรในแต่วัน และบรรยากาศในชุมชนของแตละชุมชนเป็นอย่างไร ซึ่งแต่ละชุมชนก็แตกต่างกันไม่มากนักแต่ก็พบความแตกต่าง ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน

ชุมชนชุมเห็ด  เป็นชุมชนค่อนข้างใหญ่พอสมควร เขตพื้นที่ของชุมชนตั้งอยู่หลังโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นหอพัก และผู้ที่อาศัยก็จะมีคนที่มาจากต่างพื้นที่ ที่มาอาศัยภายในชุมชน  ซึ่งชุมชนนี้จะมีการจัดการขยะค่อนข้างดีมาก ภายในชุมชนมีตู้สำหรับทิ้งขยะอันตรายตั้งอยู่สำหรับบริการคนในชุมชนหลายจุด และภายชุมชนค่อนข้างเงียบ ไม่ค่อยมีผู้คนพลุกพล่าน

 

ชุมชนวัดอิสาน เป็นชุมชนใกล้เคียงตลาดสด ซึ่งพื้นที่ในชุมชนจะเป็นที่พักอาศัยของผู้คนส่วนใหญ่ซึ่งชุมชนค่อนข้างแออัด แต่ก็มีการจัดการขยะที่ดี มีที่สำหรับออกกำลังกาย มีสนามกีฬาเล็กของชุมชน

ชุมชนตลาดสด  มีทั้งของใช้ ของสด และสินค้าต่างๆมากมายสำหรัลบริการผู้คนในชุมชน ซึ่งในชุมชนก็จะมีการจัดการขยะที่ค่อนข้างเข้มงวดเพราะเป็นชุมชนของการค้าขาย

 

ชุมชนสะพานยาว ชุมชนหลักเมือง และชุมชนฝั่งละลม เป็นชุมชนที่อยู่ติดกัน บรรยากาศในชุมชนคล้ายกัน มีสระน้ำรอบๆชุมชนมีที่สำหรับออกกำลังกายและเต้นแอโรบิก มีห้องสมุดชุมชน มีศาลหลักเมืองเป็นสถานที่สำคัญของชุมชนอีกด้วย เรื่องการจัดการขยะถือว่าดีมาก

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู