ข้าพเจ้านางสาวธิดารัตน์ พัชนี นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานของตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากที่สมาชิกในทีมได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลครัวเรือนของชุมชนที่ได้รับมอบหมายในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทีมของเราได้สำรวจและสอบถามข้อมูลการบริหารจัดการขยะในชุมชน ก็ได้พบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะบางอย่าง คือในชุมชนมีการคัดแยกขยะแค่บางส่วนและบางครัวเรือนเท่านั้น เช่นคัดขยะประเภทขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว ออกจากขยะทั่วไปเพื่อที่ขวดสามารถนำไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ แต่ประเภทขยะทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเปียก ขยะแห้ง คนในชุมชนจะทิ้งรวมกัน แล้วนำไปทิ้งที่ถังขยะที่ทางเทศบาลจัดวางไว้ตามจุดต่างๆของชุมชน

 

 

 

 

 

 

ในเดือนมีนาคมทีมของเราได้ลงพื้นที่ในชุมชนที่ได้รับผิดชอบอีกครั้ง เพื่อให้คำแนะนำและอธิบายถึงการคัดแยะขยะก่อนนำไปทิ้ง และการจัดการขยะในครัวเรือนของชุมชน และการลงพื้นที่ของสมาชิกในทีมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทางผู้นำชุมชนกับคนในชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งทีมของเรามีจุดประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนร่วมมือกันคัดแยะขยะก่อนนำไปทิ้งลงถังขยะตามสีที่ทางเทศบาลจัดวางไว้ให้ เพื่อจะได้ง่ายต่อการนำไปกำจัด และทำให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่มีขยะล้นเมืองอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/3pU7fBPBRdY

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู