• ข้าพเจ้านางสาวจตุจัย สะเริญรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน (MS03)

ปัจจุบัน“กระป๋องเครื่องดื่ม” และ “กล่องเครื่องดื่ม”หรือที่เราเรียกกันว่า “กล่องนม” เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ส่วนใหญ่เมื่อเราดื่มเสร็จก็โยนทิ้งลงถังทันทีทำให้เกิดปริมาณขยะประเภทนี้มากขึ้นเรื่อยๆ  บางคนหัวใสรวบรวมขยะโดนการตระเวนรับซื้อตามบ้านเรือน หน่วยงาน เพื่อนำไปขายต่อที่ร้านรับซื้อขยะ เพราะขยะสองประเภทนี้ขายได้ราคาดี เป็นที่ต้องการของโรงงานรีไซเคิลขยะ  แต่สำหรับบางคนที่ไม่ได้นำไปขายก็อาจนำขยะเหล่านี้กลับมาใช้ซ้ำหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสามารถนำไปจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้เพิ่มได้อีกด้วย  สอดคล้องกับสถาณการณ์โรคโควิดระบาดขณะนี้ บางคนตกงานทำให้ขาดรายได้ การนำขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณพ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแล้วไปจำหน่ายอาจเป็นรายได้ที่มาทดแทนได้บ้าง ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ทางกลุ่มได้รับมอบหมายให้ทำการแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่องนม

 

         

การทำงานกลุ่มครั้งนี้ทุกคนในกลุ่มต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี    แต่ละคนจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นของตนเอง  ทำให้งานกลุ่มครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มทำขึ้นมา: ตะกร้าใส่เอกสาร  , โมเดลรถจากกระป๋อง , กระถางใส่ต้นไม้ , กระเป๋าสานจากกล่องนม , เชิงเทียน , พวงกุญแจ

 

                   

                  

อื่นๆ

เมนู