ย่างเข้าสู่เดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเดือนที่มีความร้อนระอุ แต่กลับเป็นเดือนที่จังหวัดบุรีรัมย์มีกิจกรรมของจังหวัดในระดับโลก ก่อนนั้นทั่วโลกมุ่งหน้ามาที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม บุรีรัมย์มินิมาราทอน แต่ด้วยต้องเผชิญกับสภาวะโรคโควิด-19 ระบาด ตั้งแต่ปี 2019-2021 จึงจำเป็นต้องรับนักวิ่งและนักท่องเที่ยวภายในประเทศเท่านั้น ซึ่งแน่นอนที่สุดกิจกรรมนี้จัดในพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ การเตรียมความพร้อมจึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงชุมชนต่างๆ ด้วย มีการการจัดการขยะโดยการรวมขยะของแต่ละครัวเรือนใส่ถุงดำ วางที่ถังขยะที่ทางเทศบาลจัดวางไว้ ซึ่งจะวางเป็นเวลาคือ ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 เป็นต้นไป เทศบาลพนักงานขยะออกเก็บตามจุดต่างๆตั้งแต่เวลา 02.00-06.00 น  การจัดระเบียบ การเตรียมรับมือตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะชุมชนวัดอิสาน ชุมชนสะพานยาว ชุมชนละลม ชุมชนหลักเมือง ชุมชนตลาดสด โดยทุกชุมชนได้ร่วมมือจัดระเบียบชุมชนตนเองให้สะอาดและเป็นระเบียบเป็นอย่างดี ในการนี้ยังร่วมกันเชียร์นักวิ่งตลอดเส้นทางการแข่งแข็ง BURIRAM MINIMARATHON 2021 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2564 นี้ นี่คือความโชคดีของคนบุรีรัมย์ที่พร้อมใจกันทำเพื่อจังหวัด

การเตรียมความพร้อมและป้องกันตามมาตรการด้านสาธารณสุขในการรองรับการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19  มีการจัดการดังนี้ เมื่อเดินทางเข้าพักในจังหวัดบุรีรัมย์ นักวิ่งจะได้รับการตรวจอุณหภูมิโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด หากผ่านเกณฑ์ความเสี่ยงนักวิ่งจะได้รับ “ลิสแบนด์ ” เพื่อเป็นการคัดกรองว่า สามารถเดินทางเข้าไปยังบริเวณพื้นที่ของการจัดงานได้ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงต้องทำการกักตัว 14 วันหรือขอตรวจ Rapid Test ที่ รพ บุรีรัมย์ก่อนหากผลเป็นลบไม่ต้องกักตัว ทั้งนี้นักวิ่งจะได้รับการปล่อยตัวแยกโซนเฉพาะจากจังหวัดพื้นที่สีอื่นๆและกำหนดให้พื้นที่ปล่อยตัวมีระยะห่างระหว่างกัน  และยังมีมาตรการต่างๆที่ปฎิบัตือย่างเคร่งครัด การดูแลพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนั้นจึงต้องมีความพร้อมอย่างต่อเนื่อง เพราะในเดือนเมษายนยังมีการจัดมหกรรมหาสงกรานต์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของชาวบุรีรัมย์

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3pU7fBPBRdY

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู