ข้าพเจ้านางสาวพิมพกานต์ สุขสำราญ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนตุลาคม ทางอาจารย์ได้ให้ขอบเขตในการทำงานในหัวข้อ การแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่อมนม และทาง Ms03 ได้รับสมาชิกมาเพิ่ม กลุ่มละ4-5 คน ทางกลุ่มที่1 ได้นัดประชุมและวางแผนในการทำงาน

ในการทำงานในครั้งนี้ เราได้เลือกสิ่งประดิษฐ์มา 6 ชิ้น ได้แก่ 1.กล่องใส่ของ 2.พวงกุญแจสเก็ตบอร์ด 3.โมเดลรถ 4.กระเป๋าสำหรับใส่ของ 2 อัน 5. เชิงเทียน 6.กระถางใส่ต้นไม้แบบห้อย  และได้แบ่งหน้าที่เพื่อทำสิ่งประดิษฐ์ทั้ง 6 ชิ้น ส่วนกระเป๋าสานจากกล่องนม ทางกลุ่มที่ 1 ได้ไปศึกษาจากป้าแต๋ว ซึ่งเป็นผู้ที่ชำนาญในการทำ จึงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สรุป ในการทำงานครั้งนี้ได้เรียนรู้วิธีการทำสิ่งประดิษฐ์ทั้ง 6 ชิ้น ได้สร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม และได้ฝึกทักษะในการวางแผนการทำงานอีกด้วย

Tags:

อื่นๆ

เมนู