ข้าพเจ้านายพงษ์ศักดิ์ จงกรด กลุ่มนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนตุลาคม ทางอาจารย์ได้ให้มอบหมายการทำงานในหัวข้อ การแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่อมนม และผมได้เป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่ม MS03 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มที่ 1) และได้เข้ากลุ่มประชุมและวางแผนขอบหมายในการทำงานของกลุ่มที่ 1

                                        

กลุ่มของพวกเราได้ประชุมในการทำงานครั้งนี้ กลุ่มของเราได้เลือกสิ่งประดิษฐ์มาทั้งหมด 6 ชิ้นงาน ได้แก่ 1.โมเดลรถ 2.กล่องใส่ของ/เอกสารต่างๆ  3.พวงกุญแจแจสเก็ตบอร์ด 4.กระถางใส่ต้นไม้แบบห้อย 5.กระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์งาน 2 ใบ 6.เชิงเทียน กลุ่มของเราได้แบ่งงานและช่วยกันทำของสิ่งที่ประดิษฐ์ทั้ง 6 ชิ้นงาน

                                           

                                               

ส่วนของกระเป๋าสานทางกลุ่ม (กลุ่มที่ 1)ได้ลงไปศึกษากับคุณป้าแต๋ว ซึ่งเป็นผู้ชำนาญเชี่ยวชาญในการทำกระเป๋าสาน และกลุ่มพวกเราได้มาทำสิ่งประดิษฐ์ให้ครบทั้ง 6 ชิ้นงานตามที่อาจารย์ที่มอบหมายให้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ดังนั้น  ในการทำงานครั้งนี้ได้เรียนรู้ในการทำสิ่งประดิษฐ์ทั้ง 6 ชิ้นงาน ได้ความฝึกทักษะในการทำงาน ได้เรียนรู้ในทำงานการเป็นทีมหรือความสามัคคีในกลุ่ม ได้รู้จักพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่ม และการทำงานได้วางแผนที่ดีทีสุด

** สามารถชมบรรยายกาศได้ที่นี้เลย https://youtu.be/m-g1DOnXJcM

Tags:

อื่นๆ

เมนู