ข้าพเจ้านางสาวรัตนวัณณ์ นาคสวัสดิ์ ประเภท นักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ณ ชุมชนต้นสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และชุมชนอื่นๆในพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ในชุมชน

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ในเดือนนี้ พวกเราได้นำขยะมาแปรรูปเพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยได้นำกระดาษลังแข็งสีน้ำตาล มาใช้ประโยชน์โดยนำมาทำ ‘โคมไฟ’

อุปกรณ์ที่ใช้การทำ : กระดาษลังแข็ง, หลอดไฟ, กาว, คัตเตอร์, กาวสองหน้า, กรรไกร, ปากกา และไม้บรรทัด

วิธีการทำ : 1 เตรียมอุปกรณ์

2 ตัดกระดาษลังให้ได้หกเส้นขนาดกว้างเส้นละ 12 นิ้วขนาดยาวเส้นละ 2 นิ้ว

3 นำกระดาษลังทั้งหกเส้นมาประกบให้ได้รูปสามเหลี่ยม

4 นำกระดาษลังที่เหลือมาตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมพร้อมเจาะรูตรงกลางให้ได้ขนาดพอดีกับ หัวหลอดไฟประกอบหลอดไฟให้เรียบร้อย

5 นำกระดาษที่ปรากฏเป็นรูปสามเหลี่ยมมาประกอบและนำกระดาษลังที่เจาะรูใส่หลอดไฟแล้วมาปิดด้านบน

อื่นๆ

เมนู