นายศาศวัต ลดขุนทด  MS03 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ (ประเภทบัณฑิตจบใหม่)

กระผมและสมาชิกกลุ่มได้ปฏิบัติทำตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่่มขึ้นเป็นรูปแบบต่างๆ จากวัสดุขยะที่คัดแยกมาแล้ว และสามารถนำมาใช้งานได้จริงและยังเพิ่มมูลค่ากับขยะได้ นอกจากนั้นยังช่วยให้มีรายได้ยังลดจำนวนขยะและสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือการนำมารีไซเคิลให้เป็นของใช้ประโยชน์ต่างๆได้อีกมากมาย

วัสดุอุปกรณ์ในการทำตะกร้า

 • กระป๋องเครื่องดื่ม
 • กระดาษแข็ง
 • เสื่อน้ำมัน
 • กาวยาง
 • ลวดเล็ก (เบอร์ 7)
 • ลวดใหญ่ (เบอร์ 11)
 • ริบบิ้นลวด (ลวดสี)
 • เหล็กตอกเจาะรู (ตุ๊ดตู่)
 • เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู
 • คัตเตอร์/กรรไกร
 • ดินสอ/ยางลบ/ไม้บรรทัด
 • ค้อน
 • คีมตัดลวด
 • คีมดัดลวด
 • เคเบิ้ลไทร์
 • หมุดย้ำสายกระเป๋า

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. นำกระป๋องมาตัดส่วนฝาด้านบนและด้านล่างให้เปิดออก ใช้กรรไกรตัดกระป๋องออกเป็นแผ่น

2. เขียนแบบของชิ้นส่วนตะกร้าลงในกระดาษแข็ง แล้วตัดกระดาษออกเป็นชิ้นต่าๆ (ชิ้นส่วนด้านข้างตะกร้า, ฐานตะกร้า, สายตะกร้า)

3. ติดกระป๋องและเสื่อน้ำมันลงในกระดาษแข็งที่ตัดเตรียมไว้ นอกจากนั้นทำการวัดความห่างของรูและเจาะรูตามการวัดให้เรียบร้อย

4. พันริบบิ้นลวดรอบเส้นลวดเพื่อใช้เป็นขอบของตะกร้า (ขอบบน ขอบฐาน และขอบสาย)

5. นำลวดที่พันด้วยริบบิ้นลวดเรียบร้อยแล้วมาประกอบเข้ากับขอบของสาย ขอบของฐาน และขอบด้านบนของตะกร้า

6. นำส่วนประกอบตัวตะกร้าที่เตรียมไว้มาสานแต่ละด้านเพื่อให้ตะกร้าเกิดเป็นรูปทรงตามที่เรากำหนดไว้

7. นำตัวตะกร้ามาประกอบเข้ากับชิ้นส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสายหรือฐานของตะกร้าให้เรียบร้อย

รูปแบบและรูปทรงของตะกร้า

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

 • การทากาวลงบนกระดาษแข็งหากมากเกินไปจะทำให้กาวเลอะออกมาเปื้อนที่กระป๋องและเสื่อน้ำมัน ซึ่งทำความสะอาดยากควรระมัดระวังการทากาวให้มากยิ่งขึ้น
 • การเจาะส่วนประกอบของตะกร้า ถ้าเล็งระยะรูเจาะไม่ตรงทำให้เบี้ยวได้ ต้องใจเย็นและเล็งดีๆ
 • การถักส่วนประกอบของตะกร้า ถ้าถักแน่นไม่พอจะทำให้ตะกร้าไม่สมประกอบ อาจทำให้เบี้ยวด้วย ควรที่จะดึงให้แน่น และจะอยู่ที่การซื้อลอดถักด้วยถ้าบางไปทำให้ไม่ค่อยแน่น แต่ถ้าแบบแข็งจะทำให้แน่นและมั่นคงขึ้น จึงแนะนำให้ใช้แบบแข็งจะดีกว่า
 • การพันริบบิ้นลวดเข้ากับเส้นลวดควรมีการกะขนาดความยาวของริบบิ้นลวดให้มีความยาวพอดีหรือมากกว่าความยาวของเส้นลวด เพราะว่าหากริบบิ้นลวดยาวไม่พอ การจะพันริบบิ้นลวดต่อจากเดิมจะทำให้เกิดเป็นปมของลวดขึ้นเล็กน้อยซึ่งส่งผลให้ตะกร้าไม่สวยงาม
 • ความโค้งของตะกร้าและการเก็บมุมยังมีความเบี้ยว ดังนั้นจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยดัดโค้งช่วยดัดและเก็บมุมในระยะที่พอดี เพื่อลดความเบี้ยวของตะกร้า

รูปการทำงาน

อื่นๆ

เมนู