“โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)”

    •             ชื่อบทความ : ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากลังกระดาษ

ดิฉัน นางศิริพร บุตรสุด ประเภทประชาชน หลักสูตร MS03 การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

“New Normal” ในบริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด-19” ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 นั้น อธิบายได้ว่า เป็นสถานกาณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมาก จนกลายเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ มนุษย์จึงจำเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิมๆ

โดยมีการปรับหาวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ นำไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทำมาเป็นกิจวัตร เกิดการบ่ายเบนออกจากความคุ้นเคยอันเป็นปกติมาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การสื่อสาร การทำธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่ จนในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไป ก็ทำให้เกิดความคุ้นชินก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม

ในส่วนของงานประจำเดือนสิงหาคม ดิฉันและผู้ปฏิบัติประจำหลักสูตร ได้มีการจัดทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ มีชื่อว่า ถังขยะ D.I.Y. พร้อมทำคลิปวีดีโอนำเสนอการจัดทำ มีรายละเอียดดังนี้

สมาชิกในกลุ่ม
-นางศิริพร บุตรสุด
-นางสาว สิริยากรณ์ เพชรฤทธิ์

             

ขยะที่เลือกนำมาแปรรูป 
-ลังกระดาษ เพราะเป็นวัสดุที่หาง่าย

วัสดุในการทำ
ลังกระดาษ
เศษกระดาษ
ตะเกียบ
ปากกาเมจิ
กรรไกร
มีดคัตเตอร์
กาว

วิธีการทำ
นำกระดาษลังมาตัดตามขนาดที่วัดไว้แล้วหรือตัดเป็นลักษณะของถังขยะตามที่ต้องการ
เมื่อตัดเสร็จแล้วให้ใช้การติด หลังจากนั้นนำเศษกระดาษมาติดตกแต่งเพื่อเพิ่มลวดลายให้สวยงาม

ประโยชน์ที่ได้รับ
เพื่อลดขยะที่ทิ้งตามสำนักงานหรือขยะในบ้าน สามารถใช้เวลาว่างให่เกิดประโยชน์
-เราสามารถทำไว้ใช้เองได้ โดยเลือกใช้วัสดุที่มีภายในบ้าน เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และวัสดุที่ใช้ก้เป็นวัสดุที่เราไม่ต้องซื้อแถมยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และหากสามารถประดิษฐ์เพื่อต่อยอดและจำหน่ายได้
สามารถศึกษารายละเอียดตามคลิปวีดีโอที่แนบได้ค่ะ

https://drive.google.com/file/d/1EZa347anT8_-Hy_F4MpJjoBcukCeR6ad/view?usp=drivesdk

อื่นๆ

เมนู