ข้าพเจ้านางสาว สิริยากรณ์ เพชรฤทธิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลในเมือง

หลักสูตร: การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการแปรรูปขยะจากกระป๋องเครื่องดื่มและกล่องนม เพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชนได้มีแนวทางในการขยะที่แยกประเภทแล้วมาทำให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบโดยสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างเป็นรายได้หรือทำไว้ใช้ภายในบ้านโดยประดิษฐ์หมด5 ชิ้น ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากล่องนม 2 ชิ้น

  • กระเป๋า
  • ตะกร้า

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระป๋องเครื่องดื่ม

  • กระเป๋า
  • กล่องใส่กระดาษทิชชู
  • กล่องดินสอ

การแยกประเภทขยะอย่างถูกวิธีทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนโดยการแยกขยะเพื่อนำไปขายหรือประดิษฐ์เป็นสิ่งของไว้ใช้ภายในบ้านและทำเพื่อจำหน่าย

Tags:

อื่นๆ

เมนู