รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

การปฎิบัติงานที่ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดบุรีรัมย์  ในตลอดระยะเวลาเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงปัจจุบัน ที่ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดบุรีรัมย์รายละเอียดในการปฎิบัติงานต่างๆเป็นไปตามที่ทางหน่วยงานราชการได้มอบหมายให้ปฎิบัติงานที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการปฎิบัติงานในส่วนต่างๆข้างต้น ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

การปฎิบัติงานในส่วนของการสแกนข้อมูลเข้าสู่ระบบเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สแกนข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เพื่อเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลลงระบบศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ทำการอัพเดทข้อมูลและเรื่องร้องเรียน ลงสู่ฐานข้อมูลของระบบ เพื่อทำให้เป็นปัจจุบัน

สังเกตการณ์ในส่วนของการรับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ประชาชนเข้ามาขอคำปรึกษาในเรื่องต่างๆรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และส่งต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านโทรศัพท์ข้างต้น

ภาพประกอบการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์

ภาพประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์

การปฎิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ ในส่วนของจัดจัดส่งหนังสือส่งต่อหน่วยงานราชการออกเรื่องหนังสือ ติดสลิปต่างๆลงในหนังสือ

ภาพประกอบการจัดส่งหนังสือราชการ

อื่นๆ

เมนู