ดิฉันนางสาวธนพร กฤษณโสภา กลุ่มนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ขยะประเภทกระป๋องและกล่องนมในปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีจำนวนมากและกำจัดค่อนข้างยากกว่าจะย่อยสลายได้ อาจารย์เล็งเห็นถึงปัญหาตรงนี้จึงได้มีการกำหนดขอบเขตของงานขึ้นมา คือ การแปรรูปขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่องนม เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน

อาจารย์มอบหมายขอบเขตของงานมาให้ และได้เริ่มระดมความคิดกับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อที่จะคิดตัวผลิตภัณฑ์และการดำเนินการ วิธีทำต่างๆ จึงได้ข้อสรุปว่าทำผลิตจากกระป๋องเครื่องดื่มและกล่องนม 7 ชิ้นดังนี้

(ผลิตภัณฑ์จากกระป๋อง)
1.นาฬิกาจากกระป๋อง
2.กระเป๋าสะพายข้างจากกระป๋อง
3.กระเป๋าใส่เอกสารจากกระป๋อง
4.กระป๋องแขวนต้นไม้
5.กระป๋องใส่ดอกไม้
(ผลิตภัณฑ์จากล่องนม)
6.กระเป๋าใส่เอกสารจากกล่องนม
7.กระเป๋าถือจากล่องนม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยะทุกชิ้นมีคุณค่าและมูลค่าในตัว หากเรานำมาดัดแปลง แปรรูปสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ดิฉันในฐานะนักศึกษาเข้าร่วมโครงการใหม่เป็นการฝึกฝีมือและสร้างสรรค์ผลงานที่ดีๆ

อื่นๆ

เมนู