ข้าพเจ้า นายฐปนพงศ์  ศรีสันติธรณ์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท : ประชาชน

เขตพื้นที่ในการปฏิบัติงาน : ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หัวข้อในการปฏิบัติงาน : การแปรรูปขยะและวัสดุเหลือใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า

ในเดือนตุลาคม อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ให้ขอบเขตในการทำงานในหัวข้อ การแปรรูปขยะและวัสดุเหลือใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยได้กำหนดอุปกรณ์ ได้แก่ กระป๋องและกล่อมนม ข้าพเจ้าได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของ MS03 ทางกลุ่ม 1 และได้มีการนัดอธิบายรายละเอียดงานและวางแผนการปฏิบัติงาน แบ่งหน้าที่กันเพื่อทำสิ่งประดิษฐ์

     

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

สิ่งประดิษฐ์ที่แปรรูปจากกระป๋อง

  1. กล่องใส่เอกสารจากกระป๋อง
  2. พวงกุญแจสเก็ตบอร์ดจากกระป๋อง
  3. เชิงเทียนจากกระป๋อง
  4. กระถางต้นไม้จากกระป๋อง
  5. โมเดลรถจากกระป๋อง
  6. กระเป๋าสารจากกล่องนม ทำ 2 ขนาด

                

ภาพประกอบสิ่งประดิษฐ์ที่แปรรูปจากกระป๋อง

การแปรรูปจากขยะ จะช่วยลดภาวะโลกร้อน และเป็นการลดจำนวนของขยะอีกวิธีหนึ่ง วัสดุจากการบริโภคแล้วเสร็จ ประเภทกระป๋อง กล่องนม แปรรูปให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรา ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนที่ฟุ่มเฟือย หรือสามารถนำสู่การประกอบอาชีพ นำเงินเข้าสู่เรา เกิดเป็นธุรกิจของเราเอง

คลิปวีดีโอประกอบการปฏิบัติงาน

Tags:

อื่นๆ