ข้าพเจ้า นายฐปนพงศ์  ศรีสันติธรณ์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท : ประชาชน

เขตพื้นที่ในการปฏิบัติงาน : ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หัวข้อในการปฏิบัติงาน : ถอดบทความเรื่องการแปรรูปกระป๋องให้เป็นตะกร้า

ในเดือนพฤศจิกายน อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ให้ขอบเขตในการทำงานในหัวข้อ ถอดบทความเรื่องการแปรรูปกระป๋องให้เป็นตะกร้า โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

1.เราได้อะไรจากการทำตะกร้าบ้าง

– ได้เพิ่มมูลค่าของกระป๋อง ลดปริมาณของขยะ

– สร้างรายได้ สรา้งอาชีพได้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

– ประฝึกสมาธิ มีสติในการทำงานมากขึ้น

– ฝึกความประณีต ให้ทำชิ้นงานได้สมบูรณ์มากขึ้น

 

 

 

 

 

2.ปัญหาจากการทำตะกร้าเป็นอย่างไรบ้าง

– ร้อยริบริ้บของสันตะกร้าไม่เรียบ

– เจาะรูไม่ตรงจุดที่มาร์คไว้

– ตัดกระดาษไม่ตรง

– ติดกาวแล้วกระดาษไม่เรียบ

   

3.เราจะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาในการทำตะกร้า

– ใช้คีมดัดลวดดึงยึดไว้ให้แน่นๆ ในการร้อยสันตะกร้า

– มีสมาธิในการเจาะมากขึ้น ใช้สายตามองดูให้รอบคอบ

– ร่างภาพของชิ้นส่วนประกอบของตะกร้า ให้มีสัดส่วนที่สมบูรณ์ ตัดกระดาษโดยมีความสติ

– อย่าทากาวหนาเกินไป ให้ทาให้กาวให้เรียบ

   

 

 

รูปแบบของตะกร้าจากกระป๋อง

 

 

ตะกร้าที่เสร็จสมบูรณ์

      

คลิปวีดีโอประกอบการปฏิบัติงาน

Tags:

อื่นๆ

เมนู