สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพัตรา ศิริบุตรดา และชาวคณะวิทยาการจัดการ MS04ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ได้เก็บบรรยากาศภาพรวมการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าผู้ชาย ที่บ้านใหม่หมู่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ได้ไปเก็บข้อมูลที่บ้านโคกหินหมู่ที่ 19 ตำบลสวายจีก เกี่ยวกับภูมิปัญญาเรื่องผ้าพื้นบ้าน

ชื่อนางบุญมา การเพียร           โทร 094 714 742

ผลผลิตที่มี

 

มีผ้าฝ้าย นำมาตัดเป็นเสื้อเชิ้ต

ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าและภาพรวมของชาวบ้านที่ตัดเย็บเสื้อผ้า ที่บ้านใหม่หมู่ 4 ตำบลสวายจีกอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านช่วยกันออกแบบการตัดเย็บเสื้อผ้า

ได้เก็บภาพ คลิปวีดีโอ ของชาวบ้าน ชาวบ้านไห่มหมู่ที่4 ชาวบ้านมีการย้อมสีผ้าเองแล้วนำมาตัดเย็บเสื้อผ้ามีรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวของตนเอง

อื่นๆ

เมนู