นายกษิดิศ เนื่องมี ประเภท ประชาชน ต.กระสัง
หลักสูตร ธนาคารน้ำใต้ติน MS01
ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ณ ต. กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

รายงานประจำเดือนเมษายน
ผมได้ลงพื้นที่ไปเก็บแบบฟอร์ม 01 และ 02
ของหมู่16 และ หมู่ 20
ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านให้ความช่วยเหลือดีมาก

อื่นๆ

เมนู