ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวสุทธิกานต์ ปานทอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนMS01(3)

                                         การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2564

จากที่พวกเราได้ลงพื้นที่สำรวจต่อว่ามีหมู่บ้านในตำบลสูงเนินสนใจทำธนาคารน้ำใต้ดินอีก ทางกลุ่มของพวกเราได้ไปลงทำบ้านสีคิ้ว ก็ได้มีการนัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านไหนสนใจทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรในครัวเรือนโดยทางทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจว่าบ้านของเขานั้นมีพื้นที่เพียงพอหรือไม่สามารถทำได้หรือได้คัดเลือกมาจำนวน 10 หลุม โดยทางทีมงานได้แบ่งแยกกันเป็นกลุ่มเพื่อขุดให้ครบตามจำนวน 10 หลุม และแบ่งหน้าที่ช่วยกันหาอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้และทำธนาคารน้ำใต้ดินได้ เช่น ขวดพลาสติก ยางรถยนต์ ท่อนไม้ ก้อนหิน และวัสดุที่สามารถหามาได้ในพื้นที่มาทำธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งคนในชุมชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและมาร่วมด้วยช่วยกันขุดบ่อและช่วยเตรียมอุปกรณ์กับทางกลุ่มในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ทางทีมงานได้มีการบรรยายและอธิบายให้ความรู้เพิ่มเติมกับกลุ่มที่สนใจทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อให้เขาสามารถนำความรู้ที่ได้และทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด และเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู