ข้าพเจ้านางสาวณภาภัช มารศรี ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การดำเนินงานของเดือนมิถุนายนนั้นข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานได้จัดกิจกรรม “Covid Week” เพื่อให้ความรู้ชาวบ้านในตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ในการป้องกันตัวเองจากโควิด-19 และการเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนที่จะได้รับการฉีดวัคซีน

ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่หมู่ 3 บ้านสวนใหม่ เพื่อสำรวจความต้องการของคนในหมู่บ้านที่จะทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน และหลังจากลงพื้นที่สำรวจเสร็จแล้ว ก็ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด นำมาคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 10 จุดในเดือนมิถุนายนนี้ และหลังจากนี้ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานจะประสานงานกับครัวเรือนที่ได้รับการคัดเลือก และเตรียมความพร้อมลงพื้นที่เพื่อทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต่อไป

อื่นๆ

เมนู