ข้าพเจ้านางสาวธมกร ทวีพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานในนามประชาชน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานของเดือนมีนาคม ข้าพเจ้าและสมาชิกในทีมได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนและข้อมูลโควิดต่อเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พร้อมกับการสำรวจแหล่งน้ำของหมู่บ้านในตำบล รวมถึงการได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านถึงปัญหาที่ชาวบ้านพบเจอเกี่ยวกับเรื่องน้ำภายในหมู่บ้านนั้นๆ และสอบถามถึงความต้องที่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยพัฒนาในส่วนที่ขาดแคลนอีกด้วย ซึ่งในเดือนมีนาคมทีมของเราได้ลงพื้นที่ตามตารางที่ได้นัดหมายกับผู้นำหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อขอลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนและโควิดและรบกวนให้ผู้นำหมู่บ้านประสานกับชาวบ้านให้เพื่อสะดวกในการทำงานของทีม

ตารางการนัดหมายเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน

วันที่3 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่หมู่ 3 บ้านสวนใหม่

วันที่6 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่หมู่ 5 บ้านหนองแขม

วันที่7 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่หมู่ 6 บ้านระโยงใหญ่

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ลงพื้ที่หมู่ 17 บ้านป่าบุ

วันที่11 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่หมู่ 7 บ้านสุชสำราญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/37_RRdj8dog

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู