ข้าพเจ้านางพิกา พัชนี ผู้ปฏิบัติงานในนามประชาชนของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

การทำงานในเดือนมีนาคม ข้าพเจ้าและสมาชิกในทีมได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลครัวเรือนและข้อมูลโควิดต่อจากเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมสำรวจแหล่งน้ำภายในหมู่บ้าน ซึ่งการลงพื้นที่ในทุกครั้งได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

ซึ่งในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าและสมาชิกในทีมได้ลงพื้นตามตารางการนัดหมายของผู้นำหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน

วันที่3 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่บ้านสวนใหม่ หมู่ที่3

วันที่6 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เก็ลข้อมูลที่บ้านหนองแขม หมู่ที่5

วันที่7 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่บ้านระโยงใหญ่ หมู่ที่6

วันที่9 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่บ้านป่าบุ หมู่ที่ 17

วันที่11 มีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่บ้านสุขสำราญ หมู่ที่7 ในช่วงเช้า และช่วงบ่ายได้มีการนัดประชุมผู้ปฏิบัติงาน เพื่อพูดคุยปัญหาที่พบเจอในการลงพื้นที่ทำงานในแต่ละครั้ง และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้งานของทีมออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด

 

 

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู