นายกษิดิศ เนื่องมี ประเภท ประชาชน ต.กระสัง

หลักสูตร ธนาคารน้ำใต้ติน MS01

ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ณ  ต. กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 13 มีนาคมลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับประชากรในครัวเรือนและทั้ง5 หมู่บ้านได้แก่

ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 17
ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 4
ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 7
ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 10
ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 13

อื่นๆ

เมนู