ข้าพเจ้านางพิกา พัชนี ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาคประชาชน

การทำงานในเดือนตุลาคม อาจารย์ประจำตำบลได้นัดประชุมกับผู้ปฏิบัติงานทุกท่านผ่านระบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงและวางแผนการทำงานในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งในเดือนตุลาคมทางอาจารย์ได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินต่อเนื่องจากเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยให้ทำเพิ่มอีก5หลุม

ก่อนการลงพื้นที่ทางผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมและวางแผนการลงพื้นที่ ซึ่งได้ติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านก่อน เพื่อจะได้สะดวกในวันลงพื้นที่จริง โดยในเดือนตุลาคมทางผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่หมู่13 บ้านสำโรง เพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน5หลุม และการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดีทำให้การทำงานในเดือนตุลาคมสำเร็จ

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู