ข้าพเจ้านางสาวธมกร ทวีพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในนามประชาชน

ในเดือนตุลาคม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการของตำบลกระสัง ได้นัดประชุมออนไลน์กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนการทำงานในเดือนตุลาคม โดยได้ข้อสรุปคือให้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มเติมอีก5หลุม ต่อเนื่องจากเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งทางผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งกลุ่มกันลงไปทำธนาคารน้ำใต้ดินให้ครบครบตามเป้าหมายที่กำหนด

ทางผู้ปฏิบัติงานได้ติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านและนัดหมายกันไปลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งในเดือนนี้ได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินที่หมู่13 บ้านสำโรง ในการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย และชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้ปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู