ข้าพเจ้านางพิกา พัชนี ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ในภาคประชาชน

การทำงานในเดือนสิงหาคม เป็นการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งก่อนการพื้นที่ข้าพเจ้าได้ติดต่อประสานงานกับเจ้าของบ้านที่ข้าพเจ้าต้องลงไปทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อให้เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน เมื่อข้าพเจ้าลงพื้นที่ก็ได้ขุดหลุม และได้ลงมือทำธนาคารน้ำใต้ดิน

และนอกจากลงพื้นที่ทำธนาคารจ้ำใต้ดินแล้ว ในเดือนสิงหาคมนี้ข้าพเจ้า ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้มีการลงพื้นที่บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่3 บ้านสวนใหม่ เนื่องจากในช่วงนี้สถานการณ์โควิดยังไม่คลีคลาย ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก ทางอาจารย์จึงได้ประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานถึงเรื่องการซื้อสิ่งของไปบริจาคให้ชาวบ้าน โดยมีการประสานงานกับผู้นำชุมชนก่อนลงพื้นที่ และได้ปฏิบัติตามมาตราการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี

Tags:

อื่นๆ

เมนู