ข้าพเจ้านางสาวธมกร ทวีพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ในภาคประชาชน

ในเดือนสิงหาคมนี้ ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการทำธนาคาน้ำใต้ดินต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคม ซึ่งก่อนการลงพื้นที่ได้มีการติดต่อไปยังเจ้าของพื้นที่ที่ข้าพเจ้าจะลงไปทำธนาคารน้ำใต้ดิน และได้วางแผนการลงพื้นที่อย่างรอบคอบเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด ข้าพเจ้าได้ประสานกับเจ้าของพื้นที่ให้เตรียมอุปกรณ์ในการขุดหลุมและอุปกรณ์ที่ใช้ทำธนาคารน้ำใต้ดิน และได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินในวันถัดไป

นอกจากการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินแล้ว ในเดือนสิงหาคมนี้ ทางอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่บริจาคสิ่งของให้ชาวบ้านที่ได้รับกระทบจากสถานการณ์โควิด เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายจึงส่งผลกระทบอย่างมากกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกระสัง ซึ่งลงพื้นที่บริจาคของครั้งได้ลงที่หมู่3 บ้านสวนใหม่ เนื่องได้รับผลกระทบมากที่สุด

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู