ข้าพเจ้านางพิกา พัชนี ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาคประชาชน

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน เป็นการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินต่อเนื่องจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งในเดือนนี้ข้าพเจ้ากับผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 5 หลุม โดยก่อนการลงพื้นที่ ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการถึงแผนการทำงานในเดือนกันยายนนี้ และได้มีการติดต่อไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอข้อมูลการติดต่อชาวบ้านในพื้นที่ ที่มีความประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน และได้ติดต่อไปยังชาวบ้านเจ้าของพื้นที่ที่ต้องการลงไปทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อนัดวันและวางแผนก่อนการลงพื้นที่ เนื่องจากช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและชาวบ้านในพื้นที่ด้วย การลงพื้นที่ในเดือนกันยายนนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเป็นอย่างดี จึงทำให้การทำงานในเดือนกันยายนนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

Tags:

อื่นๆ

เมนู