ข้าพเจ้านางพิกา พัชนี ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคประชาชน

ในส่วนของการดำเนินงานของเดือนธันวาคม ข้าพเจ้ากับผู้ปฏิบัติงานในตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับอาจารย์ประจำโครงการได้ลงพื้นที่ตรวจหลุมการทำธนาคารน้ำใต้ดินที่ได้ลงพื้นที่ทำมาถึงเดือนธันวาคม

โดยมีการอธิบายถึงประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน อธิบายการทำที่ถูกต้อง ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้แก้ไขหลุมธนาคารน้ำใต้ดินหนึ่งหลุม เนื่องจากหลุมที่ได้แก้มีการหินที่ผสมดินอยู่ทำให้ดินลงไปตันช่องอากาศในหลุมทำให้น้ำไหลเข้าไม่ได้ จึงได้ทำการแก้ไขและอธิบายข้างตอนที่ถูกต้อง

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู