ข้าพเจ้านางสาวธมกร ทวีพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งประชาชน

ในการดำเนินงานเดือนธันวาคมทางอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้นัดประชุมกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการทำในเดือนธันวาคม และชี้แจงการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินที่หมู่21 บ้านหนองปลาไหล โดยข้าพเจ้าได้ติดต่อประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอให้ทางผู้ใหญ่บ้านประสานกับทางชาวบ้านที่มีความต้องการที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน ในเดือนธันวาคมนี้ได้รับมอบหมายให้ทำธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน10หลุม

ก่อนลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินข้าพจเจ้าได้เตรียมอุปกรณ์ในการทำเพื่อจะได้สะดวกในวันลงพื้นที่จริง ซึ่งได้เตรียมยางรถยนต์ ท่อPVC ผ้าตาข่ายไนลอน หินเล็ก หินใหญ่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว และอุปกรณ์ในการขุดหลุม และได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินจนสำเร็จ

ซึ่งในการลงพื้นที่ข้าพเจ้าต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่บ้านหนองปลาไหลหมู่21 เป็นอย่างมากที่ให้ความร่วมมือและช่วยประสานงานกับทางชาวบ้าน ต้องขอบคุณชาวบ้าน บ้านหนองปลาไหลที่สนใจในการทำธนาคารน้ำใต้ดินและช่วยจัดการหาพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินภายในสวนเกษตร

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู