ข้าพเจ้านางสาวธมกร ทวีพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคประชาชน

ในการดำเนินงานเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้า ผู้ปฏิบัตงานทั้งบัณฑิต ประชาชน และนักศึกษา ได้ลงพื้นที่ตรวจหลุมธนาคารน้ำใต้ดินกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กรรมการ ที่หมู่13บ้านสำโรง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการลงพื้นที่ตรวจหลุมธนาคารน้ำใต้ดินครั้งนี้ได้แก้ไขหลุมธนาคารน้ำใต้ดินเนื่องจากหินที่ใช้ทำธนาคารน้ำใต้ดินมีดินผสมอยู่ ทำให้ดินลงไปตันช่องอากาศและน้ำไม่สามารถลงไปในหลุมได้ จึงต้องแก้ไขและอาจารย์ได้อธิบายถึงประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน

Tags:

อื่นๆ

เมนู