รายงานการปฏิงานประจำเดือนธันวาคม

     ข้าพเจ้า นางชาลี ฉัตรทัน (ประเภทประชาชนหลักสูตร MS01- การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)”   

  ในเดือนธันวาคมนี้ ได้ลงพื้นพื้นที่สำรวจและคัดเลือกพื้นที่จะลงปฏิบัติงาน ณ หมู่บ้านหนองไหล หมู่ที่21 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่ทางผู้ปฏิบัติงานได้คัดเลือกครัวเรือนที่มีความประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีผู้นำชุมชนคอยประสานงานแลพอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ หลังจากนั้นได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้แก่ ยางรถเก่า ท่อPVC ขวดน้ำ ผ้าแยง หิน และทำการลงพื้นที่ขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 จำนวน 10 หลุม และในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Google meet เพื่อชี้แจงวันเวลาในการลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลการทำธนาคารน้ำใต้ดินในตำบลกระสัง                                               

 ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทางครัวเรือนและผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู