1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
  4. MS01 สรุปผลการปฏิบัติงานและติดตามตรวจสอบ โครงการการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MS01 สรุปผลการปฏิบัติงานและติดตามตรวจสอบ โครงการการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

         นางสาวลดาวัลย์ กันรัมย์ (ผู้รับจ้างงาน ประเภทนักศึกษาหลักสูตร MS01- การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)”                                                                                                                                                         

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คณะอาจารย์ผู้ดูแลประจำโครงการพร้อมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบล ได้ลงพื้นที่ ณ หมู่ 13 บ้านสำโรง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตรวจสอบและติดตามบ่อธนาคารน้ำใต้ดินที่ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ไปสร้าง โดยในการตรวจสอบครั้งนี้ทางคณะอาจารย์ได้ให้ความรู้และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินและได้แก้ไขบ่อธนาคารที่ไม่เรียบร้อยให้เสร็จสมบูรณ์ โดยในหมู่ที่ 13 บ้านสำโรงได้สร้างธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 10 หลุม

                              

อื่นๆ

เมนู