กระผมนาย ณรงค์ ประจันบาล ผู้จ้างงานภาคประชาชน เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร้ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางดานการเกษตร อย่างยั่งยืน MSO1(3)

ในการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคมนี้ทางคณะทีมงานมีการจัดประชุมเพื่อศึกษารายละเอียดในการปฏิบัติงานลงพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid ค่อนข้างรุนแรงเดือนนี้จึงมีการพูดคุยประสานงานผ่านทางออนไลน์ซึ่ง

ซึ่งเมื่อวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาทั้งคณะทีมงานพร้อมอาจารย์ได้ลงพื้นที่ที่อยู่ 15 บ้านบ้านโชคและหมู่ 10 บ้านหนองม่วง เพื่อทำการบริจาคข้าวของอุปโภคบริโภค และสำรวจหาครัวเรือนที่จะร่วมทำธนาคารน้ำใต้ดิน กับคณะทีมงานครับผม

 

 

อื่นๆ

เมนู