รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

นางชาลี ฉัตรทัน(ประเภทประชาชนหลักสูตร การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน(MS01) ประจำตำบลกระสังอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูล Community Big Data(CBD)ในชุมชน และได้ติดต่อประสานงานไปทางผู้นำชุมชนของบ้านสำโรง หมู่ที่13 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประสานงานวันเวลาในการลงพื้นที่และจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการลงพื้นที่ และ

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ณ หมู่ที่13 บ้านสำโรง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการเตรียมอุปกรณ์ในการทำได้แก่ ยางรถเก่า หินใหญ่ หินเล็ก ท่อpvc ผ้าแยง ขวดพลาสติกและขวดแก้ว และขุดหลุมเพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชนที่อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่และได้ประสานกับครัวเรือนให้ และทีมงานผู้ปฏิบัติงานในตำบลกระสังได้ร่วมมือกันทำงานจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู