“ดิฉัน นางสาวลดาวัลย์ กันรัมย์ เป็นผู้รับจ้างงานหลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน(MS01)  ประเภทนักศึกษา ประจำตำบลกระสังอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)”

การปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน 

              เมื่อพูดถึงการระบาดของไวรัสโคโรนา 19 หรือ Covid-19 ซึ่งเปรียบเสมือนปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ของโลกครั้งหนึ่งก็ว่าได้ การระบาดนี้ได้สร้างความตื่นตัวให้แก่ทุก ๆ คนเป็นอย่างมาก ทั่วโลกต่างต้องรับมือกับการป้องกันและรักษาโรคที่มาจากเชื้อไวรัสซึ่งได้อุบัติใหม่ เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการตื่นตัวของคนทั่วโลกได้เกิดขึ้นหลังจากพบการติดเชื้อและส่งผลให้มีการเสียชีวิต ทำให้หลาย ๆ องค์กรด้านสาธารณสุขต่างประชาสัมพันธ์เรื่องของไวรัสชนิดนี้และแนวทางการดูแลตัวเอง อีกหนึ่งวิธีที่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสคือการฉีดวัคซีน วัคซีนโควิด 19 ที่มีให้บริการในประเทศไทย มี 2 ชนิด คือ

  1. วัคซีนป้องกันโควิด 19 แอสตร้าเซนเนกา (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) โดยให้ในในผู้ที่มีอายุ 18ปีขึ้นไป โดยต้องได้รับวัคซีนทั้งหมด 2 ครั้ง ห่างกัน 10 – 12 สัปดาห์
  2. วัคซีนโคโรนาแวค หรือ ซิโนแวด (CoronaVac หรือ Sinovac COVID-19 vaccine) เป็นวัคซีนเชื้อตาย ซึ่งขณะนี้กำหนดให้ในผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี โดยต้องได้รับวัคซีนทั้งหมด 2 ครั้ง ห่างกัน 2 – 4 สัปดาห์

ข้อแนะนำในการเข้ารับวัคซีน

  • ไม่อดนอน หลับให้เพียงพอ
  • เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และชา-กาแฟ
  • ต้องไม่มีอาการไข้ หรืออาการเจ็บป่วย
  • สองวันก่อนและหลังฉีด งดออกกําลังกายอย่างหนัก

23 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมทีมงานผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลลงพื้นที่ บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม ภายในกิจกรรมจะมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ชาวบ้านในชุมชน ให้ตระหนักถึงการป้องกันโควิด19 โดยการสวมใสหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ใช้เจลล้างมือทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะและ รณรงค์การฉีดวัคซีนโควิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับผู้คนในสังคม 

วันที่ 12 มิถุนายน 25564 อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมทีมงานผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงรายละเอียดงานในการลงพื้นที่เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ทำการคัดเลือกครัวเรือนที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 10 ครัวเรือน ที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ในบ้าน ที่หมู่บ้านสวนใหม่ หมู่ที่3 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ทำการลงพื้นที่สำรวจบริเวณพื้นที่ ที่จัดธนาคารน้ำใต้ดิน หลังจากคัดเลือกครัวเรือนที่ซึ่งปรากฏว่าสถานที่เหมาะแก่การขุดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ทางทีมงานได้เตรียมความพร้อมลงพื้นที่เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู