รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

นางสาวลดาวัลย์ กันรัมย์(ประเภทนักศึกษาหลักสูตร การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน(MS01) ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

               ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล Community Big Data (CBD) โดยมีการเก็บข้อมูลลงใน Application U2T ซึ่งมีข้อมูลทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2. แหล่งท่องเที่ยว 3. ที่พัก/โรงแรม 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น 5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6. เกษตรกรในท้องถิ่น 7. พืชในท้องถิ่น 8. สัตว์ในท้องถิ่น 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น


 

 

 

 

 

                และในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่สร้างธนาคารน้ำใต้ดินในส่วนของของนักศึกษาจำนวน 1หลุม ณ หมู่ที่13 บ้านสำโรง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินครั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน ได้ขุดดินบริเวณที่ปลูกพืชผล เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งสามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้มาใช้ได้อีก การทำธนาคารยังช่วยทำให้ดินชุ่มน้ำและอุ้มน้ำมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ดินบริเวณที่ทำธนาคารเกิดตาน้ำ(ทางน้ำเล็กๆที่อยู่ใต้ดิน มีน้ำไหลตลอดไม่ขาดสาย)

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนนี้ ขอบคุณท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ และทีมงานที่มีความสามัคคีในการทำงานจนทำให้การปฏิบัติงานในเดือนนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู