ข้าพเจ้านางสาวนิษฐา แกมกล้า ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของการรายงานการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มในการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม ก่อนจะมีการลงพื้นที่

             ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ร่วมประชุมออนไลน์เพื่อสรุปงานที่ผ่านมาและวางเเผนงานที่จะดำเนินงานครั้งต่อไป  ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ลงพื้นที่โดยได้ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน หมู่ 13 บ้านสำโรง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการขออนุญาติเข้าพื้นที่ในชุมชนทำธนาคารน้ำใต้ดินพร้อมทั้งประสานงานกับครัวเรือนที่สนใจที่ได้สำรวจก่อนหน้าที่มีความต้องการจะทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อปรึกษาเรื่องการหาอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ และแรงงานที่จะต้องใช้ในการขุดหลุมและลงอุปกรณ์และดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดิน หลังจากที่มีการคัดเลือกครัวเรือนที่มีความพร้อมในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ข้าพเจ้าพร้อมสมาชิกโดยขุดหลุ่มให้มีความลึกประมาณ ที่ 1.5 เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตรและได้จัดเตรียมวัสดุที่หาได้จากพื้นที่  โดยมีการนำยางรถยนต์ ใส่ท่อ PVC ตรงกลาง เพื่อให้เกิดการระบายอากาศ พร้อมใส่หินเล็กๆพร้อมทั้งเศษอิฐบล๊อคลงไปเป็นฐานไม่ให้ท่อเอียงแล้วตามด้วยขวดแก้วที่หาได้จากพื้นที่ ปิดด้วยสแลนและกลบหน้าด้วยหินขนาดเล็ก โดยในการทำธนาคารน้ำใต้ดินข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้บรรยายประโยชน์และวิธีการทำทุกขั้นตอนและตอบข้อสงสัยของชาวบ้านที่มาร่วมรับฟัง พร้อมทั้งมีการลงทะเบียนรายชื่อเพื่อให้ความรู้สำหรับคนที่มาดูการทำธนาคารน้ำใต้ดิน  ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 12-14 ตุลาคม 2564ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T และนำแบบสอบถามที่ลงพื้นที่มาคีย์ข้อมูลลงในระบบ U2T ที่รัฐที่ได้จัดเตรียมมาแบบฟอร์มไว้ให้

 

 

อื่นๆ

เมนู